fbpx

Doradztwo podatkowe

Ulga rozwojowa

Jeżeli w swoim biznesie pracujesz nad nowymi rozwiązaniami (np. nowy wzór produktu, oprogramowanie, ulepszoną recepturę produktu, usprawnia dotychczasowe procesy) – prowadzisz działalność badawczo rozwojową.

Ulga badawczo-rozwojowa może pozwolić Ci na znaczne zmniejszenie płaconych podatków.

Doradztwo podatkowe

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Z ulgi B+R mogą korzystać podatnicy (niezależnie od wielkości i branży), którzy prowadzą działalność rozwojową (tworzą nowe lub ulepszone produkty lub usługi) oraz ponoszą koszty kwalifikowane do tej ulgi.

Czym są koszty kwalifikowane?

 • Wynagrodzenia brutto Twoich pracowników zajmujących się pracą nad nowymi produktami lub usługami,
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 •  nabycie środków trwałych wykorzystywanych do działalności B+R oraz odpisy amortyzacyjne,
 • określone koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • i inne.

Doradztwo podatkowe

Przykłady działalności rozwojowej z różnych branż?

Wdrażaliśmy ulgi rozwojowe w firmach zajmujących się:

 1. Tworzeniem oprogramowania komputerowego (softwarehouse),
 2. Produkcją mebli i wyposażenia biur,
 3. Produkcją wyrobów spożywczych,
 4. Produkcją elementów wyposażenia samochodów (dodatki wizualne),
 5. Tworzeniem rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów (robotyzacja procesów biznesowych),
 6. Opracowanie i produkcja wyrobów z zakresu chemii budowlanej,
 7. … a ta lista ciągle się rozszerza.

Doradztwo podatkowe

Jakie korzyści może Ci to przynieść?

Rozliczenie ulgi B+R pozwoli Ci na odliczenie od podstawy opodatkowania 100% kosztów kwaelifikowalnych z nią z wiązanych, a od 2022 r. 200% w stosunku do kosztów pracowniczych.

 

Przykład?

Podatnik prowadzi biznes z zakresu produkcji dodatków samochodowych, ponosi wydatki na zatrudnienie 3 pracowników, którzy zajmują się przygotowywaniem nowych produktów.

Średnie wynagrodzenie 8 000 zł brutto, roczna kwota wydatków pracowniczych wynosi 288 000 zł brutto.

Przychody podatnika to 1 000 000 zł, koszty pracownicze 400 000 zł, pozostałe koszty operacyjne 300 000 zł

Kwota podstawy opodatkowania (zysk)  wyniesie 300 000 zł (1 000 000 zł – 400 000 zł – 300 000 zł), a podatek dochodowy 57 000 zł (300 000 zł x 19% stawka podatku).

W przypadku uwzględnieniu w rozliczeniu podatkowym kwoty ulgi BR, koszty pracownicze podlegałby dodatkowemu odliczeniu od podstawy opodatkowania w kwocie 576 000 zł (200% x 288 000).

Podstawa opodatkowania wyniesie 0 zł (300 zł zysku – 576 000 zł kosztów kwalifikowanych).

Gratulacje! Właśnie zaoszczędziłeś 57 000 zł.

Jak wygląda wdrożenie ulgi B+R?

1.

Określenie czy podatnik prowadzi działalność rozwojową
Podstawowym elementem wdrożenia ulgi B+R jest określenie czy działalność prowadzona przez podatnika spełnia warunki do uznania jej za działalność rozwojową i rozliczenia ulgi. Kolejnym elementem na tym etapie jest zbadanie jakie rodzaje kosztów ponoszonyhc przez podatnika mogą być rozliczone w ramch ulgi.

2.

Przygotowanie metodyki kalkulacji kosztów kwalifikowanych
W ramach tego etapu określana jest metodyka kalkulacji kwot kosztów kwalifikowanych – np. w przypadku pracowników, którzy zajmują się pracą nad nowymi produktami, ale również bieżącą produkcją.

3.

Przygotowanie wniosków o interpretację oraz dokumentacji wewnętrznej 
Bezpieczeństwo podatkowe wdrożenia ulgi jest kluczowe. Każde wdrożenie jest zabezpieczane interpretacjami indywidualnymi, które mają potwierdzić poprawność wdrożenia ulgi B+R. 

4.

Przygotowanie kalkulacji kwot ulgi rozwojowej wraz dokumentacją

Na tym etapie dochodzi do zebrania wszystkich elementów w jedną kalkulację kwoty kosztów kwalifikowanych oraz dokumentów potwierdzających poprawność jej przygotowania (próbki, wyciągi z wynagrodzeń, faktury za nabycie materiałów, itd.)

5.

Rozliczenie ulgi rozwojowej w Twoim urzędzie skarbowym

Ostatni etap to rozliczenie ulgi B+R w rocznej deklaracji lub poprzez korektę rozliczenia. Na tym etapie, jeżeli urząd sprawdzający rozliczenie ma dodatkowe pytania, obsługujemy postępowanie, udzielamy wyjaśnień i rozwiewamy wątpliwości… aż do szczęśliwego zakońćzenia. 

Chcesz skorzystać ulgi B+R w swoim biznesie?

Jeżeli chcesz wdrożyć ulgę B+R w swoim biznesie i skorzystać z możliwości płacenia niskich podatków, skontaktuj się z nami. 

Sprawdzimy czy Twój biznes spełnia warunki do wdrożenia i zobaczymy jakie korzyści finansowe to Ci przyniesie.