Naszą ideą

jest zapewnienie każdemu Klientowi indywidualnego i pogłębionego merytorycznie podejścia do Jego sprawy.

O Kancelarii

Kancelaria Tributum została założona w 2004 roku, początkowo świadcząca usługi doradztwa w zakresie prawa podatkowego, a od 2010 roku - pełną obsługę prawną w dziedzinie szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. W tym czasie założyciel Kancelarii, radca prawny Tomasz Konczewski uczestniczył jako pełnomocnik między innymi w wielu dużych postępowaniach sądowych zarówno przed Sądem cywilnym, jak i przed Sądem administracyjnym, w których to postępowaniach udało się osiągnąć rezultat korzystny dla Klienta.

Wraz z rozwojem oraz wzrostem zapotrzebowania Klientów na kompleksową obsługę prawną, Kancelaria Tributum w nowej siedzibie rozwinęła zakres swojej działalności, poprzez nawiązanie współpracy z doświadczonym zespołem adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. W konsekwencji, oferujemy Klientom pełną, profesjonalną obsługę prawną, w szerokim zakresie dziedzin prawa (SPECJALIZACJE).

Wspólnicy

Tomasz Konczewski

Radca prawny, założyciel Kancelarii Tributum, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-7043). Od października 2004 r. posiada również uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Piastuje funkcję prezesa stałego sądu polubownego - Koszykarskiego Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Związku Koszykówki oraz jest arbitrem Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Sportu.

Więcej

Sylwia Kamińska

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu 3696) Sekretarz Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Koszykówki, będącego organem dyscyplinarnym II instancji. W 2007 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończyła 2-letni kurs dyplomowy w zakresie prawa angielskiego i prawa UE w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (tzw. British Law Centre, BLC) na Wydziale Prabbwa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Cambridge.

Więcej

Specjalizacje

Prawo cywilne

Więcej

Prawo handlowe i gospodarcze

Więcej

Prawo pracy

Więcej

Prawo karne i karnoskarbowe

Więcej

Prawo administracyjne i podatkowe

Więcej

Prawo sportowe

Więcej

WYNAGRODZENIE

Wysokość honorarium ustalamy każdorazowo z Klientem w zależności od rodzaju zlecanej sprawy.
Preferujemy następujące rodzaje wynagrodzeń:

Ryczałtowe

Więcej

Godzinowe

Więcej

Ryczałtowo-godzinowe

Więcej

AKTUALNOŚCI

Nowa wersja strony Kancelarii Tributum

Witryna dostępna jest już w nowej szacie graficznej.

Więcej

Kontakt

Kancelaria TRIBUTUM

Kamińska, Konczewski
Adwokaci i Radcowie Prawni

04-077 Warszawa
ul. Grochowska 207 lok. 46
(RONDO WIATRACZNA)

tel. +48 22 810 24 67

e-mail: biuro@kancelaria-tributum.pl

Klienci Kancelarii mogą korzystać z parkingu podziemnego Galerii Rondo Wiatraczna (oznakowany dojazd od ulicy Męcińskiej).

Tomasz Konczewski

RADCA PRAWNY

tel. +48 512 298 499
e-mail: konczewski@kancelaria-tributum.pl

Sylwia Kamińska

ADWOKAT

tel. +48 691 916 706
e-mail: kaminska@kancelaria-tributum.pl