fbpx

Tax Advisory

Audyt podatkowy

Sprawdź swoje rozliczenia podatkowe, zanim zrobi to urząd skarbowy!

Bezpieczeństwo podatkowe

Ciągle zmieniające się przepisy prawa podatkowego oraz niepewne podejście organów podatkowych do ich interpretacji. Dla przedsiębiorców to kolejny element niepewności i znaczne ryzyko, które dotyka ich samych, wspólników, członków zarządów oraz pracowników działów finansowych. Związane jest to z tym, że ustalenie nieprawidłowości przez urząd skarbowy daje im możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, karnoskarbowej czy też na gruncie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w przypadku stwierdzenia uchybień.

Organy podatkowe posiada obecnie wiele wyspecjalizowanych narzędzi, które znacznie ułatwiają im sprawdzanie podatników, co zwiększa skuteczność wykrywania nieprawidłowości w rozliczeniach.

Powstaje tylko pytanie jak zapewnić sobie podatkowy komfort?

Audyt podatkowy

Czym jest audyt podatkowy?

Celem audytu podatkowego jest identyfikacja obszarów ryzyka podatkowych oraz ewentualnie obszarów pozwalających na generowaniem oszczędności podatkowych (czyli obszarów, które pozwolą Ci na optymalizację swojego biznesu).

Efektem naszej pracy jest przekazanie Ci informacji o weryfikowanych obszarach w zakresie:

1) poprawności wypełniania obowiązków podatkowych,

2) potencjalnych obszarów możliwości optymalizacji rozliczeń podatkowych.

Daje to Twojemu biznesowi możliwość skorygowania swoich rozliczeń podatkowych i zminimalizować ryzyko podatkowe, a w przypadku obszarów z zakresu optymalizacji podatkowej, również poprawę efektywności podatkowej swojej działalności.

Zakres audytu

Zakres audytu podatkowe zależy od Twoich potrzeb:

1.

Audyt kompleksowy

Odnosi się do pełnego zakresu podatków związanych z Twoją działalnością gospodarczą, (CIT/PIT, podatek u źródła, VAT, itd.).

2.

Audyt ograniczony

Obejmuje zakresem badanie poprawności rozliczeń podatkowych dotyczących konkretnego obszaru podatkowego (np. CIT)

3.

Audyt wybranych obszarów

Obejmuje określone obszary Twojej działalności, które mają dla Ciebie określone znaczenie (np. dużą materialność). Obejmuje najczęściej istotne transakcje / zdarzenia gospodarcze, które z uwagi na swoją specyfikę mogą generować największe ryzyko podatkowe

Jednym słowem, z audytem podatkowym jest jak z przeglądem samochodu. Może Cię interesować sprawdzenie stanu całości, ale równie dobrze tylko wybrane elementy (np. zawieszenie).

Audyt podatkowy

Jak przebiega audyt?

Okres objętego audytem

Pierwszą kwestią jest ustalenie okresu za jaki ma być objęty audytem. Czy jest do dany miesiąc (np. w podatek VAT), czy jeden lub kilka lat podatkowych (w zakresie podatku dochodowego).

Etapy:

1.

Etap I

Pierwszym etapem jest zebranie od Ciebie danych i informacji na temat Twojego biznesu. Dzieje się to na podstawie kwestionariusza, o wypełnienie którego będziemy Cię prosić. Jest tam sporo pytań, które pozwalają nam się zorientować w obszarach Twojej działalności oraz kwestiach podatkowych, które u Ciebie występują.

Kwestionariusz jest dla nas punktem wyjście. W kolejnym kroku poprosimy Cię o wybrane dokumenty źródłowe oraz będziemy dopytywać o poszczególne transakcje lub grupy transakcji. Będziemy „drążyć” Twoje rozliczenia podatkowe, tak jak urząd skarbowy. Dzięki temu zobaczysz też jak działa urząd skarbowy i jak weryfikuje transakcje. Tu skupiamy się już szczegółowo na identyfikacji obszarów ryzyka podatkowego oraz optymalizacji rozliczeń, które omawia się wspólnie z przedstawicielami podatnika w trakcie spotkania bądź telekonferencji.

Przygotuj się na dodatkowe pytania ze strony naszego zespołu i prośbę o dokumenty (uzupełniające listy zapotrzebowania informacyjnego). Z uwagi na ilość danych podatkowych dokładnemu badaniu podlega reprezentatywna próba zapisów i dowodów księgowych.

 

2.

Etap II

Na tym etapie przygotowujemy raport z przeglądu podatkowego wskazującego na zidentyfikowane obszary ryzyka oraz nasze rekomendacje w zakresie:

  • poprawy podejścia do rozliczeń podatkowych,
  • obszarów poprawy efektowności podatkowej biznesu.
3.

Etap III

Raport z przeglądu podatkowego udostępniany jest Tobie, a następnie wspólnie dyskutujemy podczas spotkania albo telekonferencji nad opisanymi kwestiami lub możliwościami.

Jeśli nie wnosisz żadnych zastrzeżeń do raportu co do jego treści, przygotowujemy dla Ciebie ostateczną wersję raportu.