fbpx

Tax advisory

Tax audits

Potrzebujesz wsparcia w kontroli podatkowej lub przygotowujesz się do niej? Jesteś w dobrym miejscu!

Czym jest kontrola podatkowa?

Celem kontroli podatkowej jest weryfikacja przez urząd skarbowy tego, czy prawidłowo (zdaniem urzędników) rozliczasz swoje obowiązki podatkowe.

Jak pokazuje nam praktyka, z roku na rok rośnie skuteczność prowadzonych przez organy podatkowe kontroli podatkowych oraz celno-skarbowych. Jest to związane lepszymi narzędziami do analizy i typowania podmiotów do kontroli, a co najważniejsze coraz większymi problemami w interpretacji przepisów prawa podatkowego przez podatników.

Tax advisory

Kontrola podatkowa – czyli wszystko co powiesz może być użyte przeciwko Tobie

Organy podatkowe dysponują obecnie bardzo szerokimi uprawnieniami, które pozwalają szybko i skutecznie ocenić rozliczenia podatników. Dodatkowo mogą korzystać ze źródeł danych, które nie są dostępne dla podatników, a dają im sporą przewagę.

Dzięki temu kontrole są skuteczniejsze, ponieważ urząd skarbowy jest na nie przygotowany, ma zebrane dodatkowe informację i dowody. Bierne uczestniczenie podatnika w kontroli (np. odpowiadam jedynie na pytania, nie składam własnych wniosków dowodowych) kończy się najczęściej tym, że organ podatkowy pozbiera dodatkowe informacje, które udowadniają jego stanowisko, a podatnik … doznaje szoku – zaległość podatkowa oraz odsetki za zwłokę.

Jak to wygląda?

1.

Organ podatkowy zbiera informacje o Tobie

Analizuje dane księgowe, które posiada, zbiera dane od innych urzędów lub firm i instytucji – ma generalne rozpoznanie. O tym etapie najczęściej nie wiesz, że jest prowadzony. Dzieje się to w zaciszu urzędu, a jest ważnym elementem przygotowania się do kontroli.

2.

Formalne wszczęcie kontroli podatkowej / postępowania podatkowego

Ten etap daje urzędnikom dodatkowe uprawnienia i możliwości w zakresie zbierania danych i informacji, za pomocą których chcą wykazać, że po Twojej stronie jest zaległość podatkowa.

Z punktu widzenia urzędu skarbowego raczej nie ma sensu wszczynać formalnej kontroli podatkowej, jeżeli nie chce się wykazać podatnikowi zaległości podatkowej.

3.

Okres kontroli podatkowej / postępowania podatkowego

To bardzo ważny z Twojego punktu widzenia okres, w którym możesz aktywnie uczestniczyć przedstawiając dowody i wykazując przed urzędem skarbowy, że Twoje rozliczenie podatkowe było prawidłowe.

Jest to też najdłuższy etap, w ramach którego podatnik może aktywnie uczestniczyć i bronić swoich racji. 

Etap ten jest często niestety lekceważony przez podatników, co bardzo ułatwia pracę urzędnikom, a niezmiernie utrudnia późniejsze podważenie ustaleń urzędu skarbowego. Brak aktywnego działania ułatwia wykazanie urzędowi skarbowemu swojego stanowiska w sprawie (urząd skarbowy uważa, że skoro podatnik nie kwestionował dowodów na etapie kontroli, to się z nimi zgadzał). 

4.

Zakończenie kontroli podatkowej/ postępowania podatkowego

Na tym etapie podatnik dowiaduje się najczęściej o stanowisku organu podatkowego i ustaleniach kontroli podatkowej lub postępowania. To jest ten moment często kiedy podatnik przeżywa szok … bo nagle ma do zapłaty podatek z odsetkami i … nagle przypomina się podatnikowi, że przecież ma wiele dowodów na to, że organ podatkowy błędnie przeanalizował sprawę, bo nie wziął po uwagę wielu kluczowych dowodów…

To niestety też się mści na późniejszych etapach. Co dalej? 

5.

Zastrzeżenia do protokołu lub odwołanie od decyzji … i dalej

… później składamy zastrzeżenia do protokołu albo odwołanie od decyzji i jest dalsza walka, skarga do sądu administracyjnego i próba przekonania sądu, że w tej sprawie jest inaczej niż twierdzi organ podatkowy.

Tax audits

Nie ryzykuj – przygotuj się do kontroli

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe (lub postępowania podatkowe) charakteryzują się bardzo dużą dynamiką, a w jej trakcie jest niewiele czasu na analizę i przygotowanie strategii obrony dokonanych rozliczeń.

Podatnicy przed wszczęciem kontroli powinni przeprowadzić proces weryfikacji dokonanych rozliczeń oraz zastanowić się, w którym kierunku może iść kontrola skarbowa (co organ podatkowy może próbować kwestionować) i przeciwdziałać!

Tax advisory

Masz kontrolę podatkową? Przygotuj strategię i działaj!​

Jeżeli jesteś w trakcie kontroli podatkowej lub postępowania, to jest ostatni dzwonek na przeciwdziałanie!

Kluczowa kwestia to zrobienie rachunku sumienia, określenie w co urząd skarbowy może próbować kwestionować (tak jak w szachach, przewiduj ruchy przeciwnika) i przygotuj strategię obrony. Pozwala to podatnikowi na wykazanie, za pomocą własnych wniosków dowodowych, że stanowisko organu podatkowego jest błędne w całości lub w części (np. organ podatkowy ustala zaległość podatkową na 3 mln zł, ale wykazujemy, że w tym przypadku o nieprawidłowościach możemy mówić jedynie w stosunku do kwoty 0,5 mln zł – to robi różnicę).