fbpx

Czy w IT można płacić niskie podatki? Nawet trzeba!

 • Nowy ład podatkowy, który wszedł w życie od 1 stycznia 2022 r., mocno namieszał w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorców.

Efektem zmian jest wyższe efektywne opodatkowanie działalności gospodarczej poprzez:

 • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej,
 • powiązanie wysokości składki zdrowotnej z dochodem (4,9% w przypadku działalności na tzw. liniówce). 

Efektywna stopa obciążeń finansowych- 19% + 4,9% = 23,9%.

Do tego oczywiście „standardowy” miesięczny ZUS. 

Do tego dochodzą utrudnianie podatnikom korzystania z IP Box, choć upór ten jest daremny – co pokazują ostatnie wyroki sądów administracyjnych,

Pytanie czy można inaczej? Trzeba!

Liniówka – 19%

Programiści na samozatrudnieniu wybierali   tzw. liniówkę, jako formę opodatkowania. 19% podatku dochodowego to nie była wygórowana cena za prostotę rozliczenia, a dodatkowo dawała możliwość rozliczania wydatków firmowych (lub takich, które uznawano za firmowe, ale to inna kwestia).

Nowy ład mocno jednak namieszał w tym wszystkim, ponieważ nałożenie na programistów nieodliczalnej składki zdrowotnej (4,9%), spowodowało wzrost obciążeń działalności.

 

Tym samym, stopa opodatkowania wzrosła do 23,9%.

Jak to przedstawia się na liczbach? Zobaczmy na przykładzie programisty wystawiającego faktury na poziomie 15 000 zł netto, mającego koszty uzyskania przychodów 500 zł miesięcznie.

Efekt nowego ładu – ponad 9 247 zł więcej oddajemy do Skarbu Państwa. Jest drożej, a im więcej programista fakturuje, tym ta różnica rośnie.

A może ryczałt?

W zakresie ryczałtu od przychodów mamy ewidentnie dwa „plusy”, tj.:

 • Niższa stawka podatku dochodowego – w sumie to nawet dwie (12% albo 8,5%), o czym niżej,
 • Składka zdrowotna stała przez cały rok, niezależnie od przychodu.

Minusem tej formy opodatkowania jest to, że nie możemy rozliczać kosztów uzyskania przychodów, co jednak nie jest problemem, jeżeli:

 • mamy działalność nisko kosztową (z każdego wydanego 1000 zł netto kosztów, Twoja realna oszczędność na podatku liniowym – 19% – to 190 zł),
 • ryczał ma niższe stawki podatku.

Rozliczanie się przez programistę ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oznacza, że w zakresie składki zdrowotnej podatnik będzie obciążony zryczałtowaną składką:

 1. Przychody od 60 000 – 300 000 zł rocznie – około 560 zł miesięcznie (około 6720 zł rocznie),
 2. Przychody powyżej 300 000 zł rocznie – około 1008 zł miesięcznie (około 11 733 zł rocznie).

Usługi programistów, od 2022 r., mogą być opodatkowane ryczałtem 12%.Jak to się więc przedstawia na liczbach (ponownie 15 000 zł netto miesięcznie, czyli 180 000 zł rocznie przychodu)?

W porównaniu do 2021 r. jest drożej, tj. obciążenia finansowe rosną o 8 332 zł rocznie, niemniej, w porównaniu do liniówki jest o 11 535 zł taniej.

Opodatkowanie ryczałtem 8,5% usług świadczonych przez informatyków 

Przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym dają możliwość stosowania stawki 8,5% od przychodów, pod warunkiem, że wykonują oni inne usługi informatyczne, niż przypisane do stawki 12%. W takim wypadku opodatkowanie jest jeszcze bardziej efektywne.

W takim wypadku suma obciążeń finansowych jest na poziomie 35 320 zł rocznie, co jest o 17 327 zł mniej niż na tzw. liniówce. Spora różnica na korzyść.

Co dokładnie podlega pod stawkę 8,5% i jak to wdrożyć?

 

Tu, w dużej mierze, wszystko zależy od klasyfikacji usług wykonywanych oraz jaką klasyfikację wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) należy przypisać do świadczonych usług.

Jako przykład wskazać można:

 • projektantów i wdrożeniowców rozwiązań chmurowych,
 • analityków biznesowych,
 • architektów i inżynierów oprogramowania,
 • testerów manualnych,
 • specjalistów UX/UI,
 • i wiele innych.

Niemniej samo wdrożenie, z racji tego, że jednak schodzimy mocno z opodatkowaniem, wymaga kilku elementów (choć w sumie nie wymaga, jeżeli lubisz ryzyko i ewentualne tłumaczenia się w urzędzie skarbowy, który ma inne zdanie).

Etap I
Analiza umowy z kontrahentem – w celu określenia zakresu wykonywanych świadczeń.

W tym zakresie trzeba zweryfikować pod jaki kod PKWiU podlegają Twoje usługi.

Dzięki temu, możemy określić czy świadczone usługi nie będą podpadały pod inną stawkę ryczałtu (np. 12%).

Co więcej, warto żeby Twoje PKD korespondowało z PKWiU – to pomaga.

Etap II

To, że nam się wydaje, że dobrze zaklasyfikowaliśmy nasze usługi do PKWiU jest w sumie bez znaczenia dla urzędu skargowego.

Warto jest więc mieć mocniejszą „podkładkę” pod to, że prawidłowo dokonaliśmy klasyfikacji. W tym celu występujemy do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o interpretację statystyczną (gdzie opisujemy szczegółowo co robimy i wnioskujemy o klasyfikację wykonywanych świadczeń oraz wskazujemy jaka naszym zdaniem powinna być ta klasyfikacja).

Po otrzymaniu takiej klasyfikacji, mamy potwierdzenie od urzędu państwowego pod jaki nr PKWiU należy klasyfikować świadczenie. Z tym już urząd skarbowy ma trudniej polemizować, ale może.

Etap III

Nic tak nie zabezpiecza jednak jak posiadanie własnej interpretacji. Tym lepiej dodatkowo uzyskać dla siebie interpretację indywidualną, w której:

 • wskazujemy zakres wykonywanych przez nas świadczeń,
 • przywołujemy fakt otrzymania opinii statystycznej określającej pod jaki kod PKWiU podlegają nasze usługi,
 • pytamy czy w takim wypadku mamy możliwość stosowania ryczałtu 8,5%,
 • przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie – czyli, że naszym zdaniem możemy stosować 8,5% ryczałtu.

Interpretacja indywidualna jest formalnym dokumentem, w którym organ podatkowy wskazuje, czy w zakresie danego PKWiU (prawidłowość klasyfikacji którego potwierdziliśmy na etapie II) możemy stosować stawkę 8,5%. Uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania stawki ryczałtu ogranicza możliwość ze strony urzędu skarbowego przekwalifikowania nam świadczeń na inną stawkę ryczałtu (np. 12%) – a więc koniczność zapłaty zaległości podatkowej z odsetkami.

Etap IV

Przejście na ryczałt 8,5% i ewentualnie odzyskanie nadpłaconego podatku (jeżeli przez okres oczekiwania na interpretację płaciliśmy podatek wg stawki 12%).

Trochę to trwa, ale gra jest warta zachodu, a dokładnie warta kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie dla Ciebie.

 

Spółka komandytowa? Nie mam wspólnika! Nie ma problemu.

Na wstępie może dlaczego prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej może być efektywne podatkowo?

Najważniejsze elementy to:

 • realna stopa podatku dochodowego – 17,5% w przypadku wypłaty komplementariuszowi -osobie fizycznej (ze względu na mechanizm odliczenia CIT zapłaconego przez spółkę, przy wypłacie zysku dla Ciebie), co może być ustawione jako miesięczne zaliczki z zysku (czyli pieniądze co miesiąc na Twoje konto),
 • Składka zdrowotna 560 zł miesięcznie (niezależnie czy Twoja spółka zafakturuje i zarobi 10 zł, 10 000 zł czy 10 000 000 zł),
 • Spółka może rozliczać koszty uzyskania przychodów.

Nadal masz ZUS do zapłaty, tak jak na JDG – 1221 zł miesięcznie (2022 r.), niestety koszty księgowości będą wyższe, i co ważne, na każdy transfer środków z konta spółki musisz mieć dokumenty (to już nie jest tak elastyczne jak przy JDG).

Jak to się przedstawia na liczbach? Tu od razu powiedzmy sobie wprost – przy 15 000 zł netto miesięcznie, to różnica jest na tyle niewielka, że raczej nie warta uwagi (tym bardziej, że to co zaoszczędzimy oddamy w wyższych kosztach obsługi spółki).

Idziemy więc w kierunku programista 25k zł, a koszty 1250 zł miesięcznie

Spółka komandytowa? Nie mam wspólnika! Nie ma problemu.

Na wstępie może dlaczego prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej może być efektywne podatkowo?

Najważniejsze elementy to:

 • realna stopa podatku dochodowego – 17,5% w przypadku wypłaty komplementariuszowi -osobie fizycznej (ze względu na mechanizm odliczenia CIT zapłaconego przez spółkę, przy wypłacie zysku dla Ciebie), co może być ustawione jako miesięczne zaliczki z zysku (czyli pieniądze co miesiąc na Twoje konto).
 • Składka zdrowotna 560 zł miesięcznie (niezależnie czy Twoja spółka zafakturuje i zarobi 10 zł, 10 000 zł czy 10 000 000 zł),
 • Spółka może rozliczać koszty uzyskania przychodów

Nadal masz ZUS do zapłaty, tak jak na JDG – 1221 zł miesięcznie (2022 r.), niestety koszty księgowości będą wyższe, i co ważne, na każdy transfer środków z konta spółki musisz mieć dokumenty (to już nie jest tak elastyczne jak przy JDG).

Jak to się przedstawia na liczbach? Tu od razu powiedzmy sobie wprost – przy 15 000 zł netto, to różnica jest na tyle niewielka, że raczej nie warta uwagi (tym bardziej, że to co zaoszczędzimy oddamy w wyższych kosztach obsługi spółki).

Idziemy więc w kierunku programista 25k zł, a koszty 1250 zł miesięcznie

Same kwota obciążeń będzie wyższa, niż w poprzednich przykładach ze względu na wyższe dochody (150 000 zł vs 300 000 zł). Jeżeli spojrzymy natomiast na efektywną stopę obciążeń jest ona na poziomie 24,75% (JDG na liniówce 30,26%).

 

Co jednak, gdy nie mam wspólnika? Mogę go sobie „założyć”. Komandytariuszem (drugi wspólnik odpowiadający w ograniczonym zakresie) może być spółka z o.o., którą założysz sobie w S24 w 24 godziny, a później Ty i Twoja spółka z o.o. założycie sobie razem spółkę komandytową – która prowadzi działalność operacyjną.

 

Istotne natomiast, by Twoi kontrahenci akceptowali taką zmianę sposobu współpracy z nimi (z JDG na spółkę komandytową).

Czy można jeszcze taniej?

Prócz tego informatycy mają szersze spektrum możliwości, ponieważ mogą działać przez spółkę komandytowo-akcyjną, która:

 • Nie płaci ZUS,
 • A opodatkowanie jest na poziomie 17,5%.

Co prawda, w tym modelu koszty utrzymania takiej spółki są jeszcze wyższe (obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy czy uchwały podejmowane przez wspólników zawsze w formie aktu notarialnego), niemniej odpowiednio poukładana spółka komandytowo-akcyjna może się opłacać.

Z 300 000 zł przychodu netto, zapłacimy 17,5% podatku dochodowego (52 500 zł), co nam daje 247 500 zł wypłaty na konto wspólnika.

 

Inną opcją jest spółka z o.o., która w „standardowej wersji” opodatkowuje dochód dla wspólników podwójnie:

 • 9% na poziomie spółki – jeżeli roczne przychody są poniżej 2 mln EURO, oraz
 • 19% na dystrybucji zysku do wspólników (dywidenda).

Atutem jest z pewnością brak ZUS, choć nie ukrywam, że warto mieć ubezpieczenie zdrowotne w razie konieczności skorzystania z publicznej służby zdrowia. Tę kwestię możemy rozwiązać poprzez zatrudnię siebie w spółce jako członek zarządu na etacie na np. ¼ etatu (ponieważ zasadniczo zarząd nie ma za dużo pracy w tej spółce).

Niemniej nadal opodatkowanie jest wysokie. Jak to wygląda przy 300 000 zł przychodu i 15 000 zł kosztów – rocznie?

Świadczenia cykliczne na rzecz spółki

Co, jeżeli jednak w ramach nasze spółki zostaniemy zobowiązani w umowie spółki do wykonywania na jej rzecz cyklicznych świadczeń (np. wytwarzania oprogramowania), zgodnie z art. 176 Kodeksu spółek handlowych?

Z tego tytułu spółka musi nam wypłacić wynagrodzenie, np. 10 000 zł brutto miesięcznie. Nie będzie to objęte ZUS, a opodatkowanie będzie na poziomie 17%.

Tym samym, 150 000 zł dochodu rocznie (bo jeszcze mamy kwotę wolną od podatku 30 000 zł) będzie opodatkowane 17% (tj. 25 500 zł), a w pozostałym zakresie dystrybucja zysku może nastąpić w inny sposób.

 

Reasumując, branża IT ma nie tylko IP Box oraz zmianę rezydencji i przeprowadzkę do Estonii. Przepisy podatkowe pozwalają na poukładanie swoich rozliczeń podatkowych na różne sposoby, w zależności od tego jak wygląda nasza sytuacja. Opcji jest wiele, trzeba wybrać tylko tę, która jest dla nas najwłaściwsza, a nowy ład nie będzie taki straszny, jak go malują.

Contact our lawers

Leave your contact information and we will back to you in shortest time

By completing the above contact form, you consent to the processing of your personal data. Providing data is voluntary, but necessary to contact you and determine the rules of possible cooperation. The consent applies to personal data provided in the application, in the form of: name, surname, e-mail address and / or telephone
In connection with the above, Kancelaria Tributum with its registered office in Warsaw will become the Administrator of your personal data. You have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data contained in the form at any time. You can withdraw your consent by sending an e-mail to the following address: biuro@kancelaria-tributum.pl. Withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the processing we have made on the basis of your consent before its withdrawal. lp.mutubirt-airalecnak@oruibWithdrawal of consent will not affect the lawfulness of the processing we have made on the basis of your consent before its withdrawal.

our blog

Latest news & updates